dijous, 22 de novembre de 2012

Comencem la PAC3

Hola,
en aquesta fase del projecte, el nostre treball ja començarà a agafar cos i començarem a veure els fruits que haurà donat el nostre treball en equip. Hem començat a veure com funciona la wiki i ara veurem com som capaços d'anar inserint resultats a la wiki del nostre grup com a "viquipedistes".

Miquel.

diumenge, 18 de novembre de 2012

Propostes de millora

El desenvolupament de la PAC 2 ens ha servit per adonar-nos que aquesta assignatura, si es vol fer bé, requereix bastant dedicació de temps i on la col·laboració entre els diferents membres del grup és important per tal de poder avançar i complir amb els objectius.

Per ser honestos, som conscients que, malgrat la bona voluntat dels diferents membres, aquest objectiu no l'hem complert a la perfecció. Hem arribat al final i estem perfilant els petits serells de feina que ens queda, però, malgrat tots podem dir que hem après molt, també tenim coses a millorar.
Els treballs en grup requereixen també una disposició a entaular una comunicació oberta, es a dir , que el treball individual és important però s’han de tenir clares certes tasques en grup i es per aquest motiu que qualsevol dubte ha de ser resolt de forma clara i concisa. Si no hi ha participació no hi ha unitat, i es poden crear enemistat involuntàries. Hi ha membres que amb el pas del temps s’han adonat d’aquest problema i han intentat redimir el seus errors.

És cert que alguns de nosaltres tenim més disponibilitat que els altres. Tot i amb això és necessari un treball constant i que tots en siguem conscients. Per això, són importants els documents relatius a la planificació, perquè poden ajudar-nos a coordinar-nos millor. Alhora que la responsabilitat de cadascú ha de veure's reflectida dia a dia. No negarem que en algun moment hàgim tingut la sensació de tenir un "desbordament de feina" en què un perd la referència de les dates a seguir.

Per sort, no tot el nostre treball ha estat dolent. Tot al contrari. Pensem que hem treballat amb molta il·lusió i, en certs moments, l'ajuda d'alguns entre els altres ens ha ajudat a seguir endavant, on les carències d'alguns (que, evidentment, tots en tenim), han estat suplertes pels altres. Ens hem adonat que era de molta ajuda l'existència d'un coordinador de grup i per aquest motiu creiem molt important en seguir posant èmfasi en que aquesta figura té una responsabilitat rellevant.

Com a propostes de millora, creiem que és bo tenir més presents les dates en què dividim els períodes de la feina. Per aconseguir-ho, hauríem d'elaborar, de seguida, una planificació o calendarització perquè totes les persones que constituïm el grup de treball siguem plenament conscients de les dates que cal respectar per tal de tenir un bon ritme de treball en equip, garantir la constància, establir el compromís amb els companys i companyes, i evitar que se'ns acumuli la feina els últims dies.

D'altra banda, hem pensat en una possible trobada en el món físic per tal de conèixer-nos millor, tenir un tipus de contacte més proper, cosa que ens donarà més cohesió com a equip de treball, i també farà que ens impliquem més en les tasques de grup. Encara no tenim data, però preveiem fer aquesta trobada ben aviat.

Tecnologia digital

La tecnologia digital és el canal a través del qual s'estructura el nostre treball, en caracteritzar-se per ser un treball que es basteix gairebé completament a les xarxes de comunicació que conformen Internet.
Fem una anàlisi dels diferents instruments dels quals ens hem servit:

- El grup de debat de la UOC per tal de poder mantenir un diàleg més o menys fluid sobre la dinàmica del desenvolupament del treball en grup. Cal apuntar que no és una plataforma gaire còmode, perquè els missatges de seguida s'acumulen en diferents pàgines, les diferents converses se solapen, i de vegades és una mica complicat treballar d'aquesta manera. A més, es tracta d'una mena d'avisos que no ens arriben directament en espais de consulta diària, com ara el mail personal.

- És per això que hem utilitzat el mail personal i, fins i tot, la comunicació telefònica, com a instrument de contacte una mica més directe, ja que tots i totes el consultem amb més freqüència que no pas el grup de treball de la UOC, molt més amagat, i amb una utilitat purament acadèmica. Això ens ha ajudat a esclarir alguns dubtes, a plantejar algunes dificultats grupals, i, en molts casos, per fer avisos d'urgència als i les membres de l'equip.

- La wiki. Sembla ser que gairebé cap d'entre nosaltres no havia utilitzat mai una wiki, i això ens ha desconcertat una mica. Però, com qualsevol plataforma, una vegada entens la seva lògica, t'hi pots endinsar amb facilitat. En el cas de la wiki, té un funcionament bastant intuïtiu, cosa que ens ha facilitat la tasca.

- Zotero. Algunes i alguns de nosaltres desconeixíem el Zotero abans de cursar aquesta assignatura, i hem trobat que és un sistema molt còmode per compartir enllaços i fonts d'informació de tota mena que ens servirà de cara a propers treballs que elaborem en diferents àmbits. És una eina força amable, que permet també ser manipulada a través del programa o aplicació que et pots baixar per utilitzar-lo sense estar al navegador.

- El sistema Blogger ens ha portat algunes dificultats, com ara el fet d'haver de crear etiquetes per tal de poder classificar les entrades del blog en pestanyes. A més, requereix tenir un compte al gmail, no només per als editors, sinó també, i sobretot, per a l'administrador o creador. Potser hauríem d'haver utilitzat el sistema wordpress, que ha estat creat perquè l'usuari poc experimentat de seguida pugui crear un blog amb cara i ulls. Per la meva experiència (jo ja coneixia el sistema wordpress amb anterioritat), el blogger és una mica més incòmode d'utilitzar. Ara bé, és una eina completament vàlida que ens ha servit per treballar en grup fàcilment.

Informació

Per buscar la informació ens hem valgut del material "El procés de cerca i localització d'informació per Internet". Per mi ha estat de molta ajuda la descoberta del cercador www.scirus.com, centrat en recerques d'articles científics.

Pel tractament i l'organització de la informació, diré que aquesta ens ha servit per estructurar un índex del contingut del nostre treball, per bé que, de moment, encara no l'hem treballat a fons. Com a tractament, hem hagut de seleccionar entre diversos recursos accessibles des de la xarxa. Personalment, jo he preferit aquells recursos directament accessibles (com pàgines web, o documents PDF), per bé que sí que també és cert de l'interès de conèixer per exemple recursos com la Biblioteca de la UOC, en la qual pots conèixer llibres del teu interès i demanar-los.

Sobre els llibres dels quals se'n pot accedir per la xarxa sols a una part, haig de dir que aquests recursos resulten interessants per fer-te'n una idea. Tot i que a mi em resulta difícil d'acostumar-me a treballar sols amb fragments d'obres. Necessito accedir al recurs sencer per fer-me'n una idea general.

Haig de dir que, l'organització de l'índex del treball no ens ha estat molt difícil degut a l'orientació que ja hi havíem donat (tot i la dificultat a trobar informació específica que preteníem trobar en relació a les teories literàries).

Respecte a la presentació de la informació obtinguda, és cert que aquesta ajuda molt a la confiança que hom hi diposita i, sobretot, al fet que es pugui aprofitar i treballar més fàcilment. De la mateixa manera, com millor la sapiguem presentar nosaltres, millor serà la imatge del nostre treball i el profit que altres en puguin fer.

dissabte, 17 de novembre de 2012

Dinàmica de grup

Ei!!!!! Fins que una no està ficada en aquest tipus de treballs, no se n'adona del tot de les dificultats que realment suposa.

Si bé jo ja he treballat en moltíssims contextos via Internet (treballs en grup de la UOC o d'altres universitats, articles al setmanari de comunicació Directa, guions de documentals amb el GoogleDocs...), aquest treball m'està suposant, igualment, tot un repte.

El fet d'haver establert uns acords abans de començar, d'entrada, ja em compromet a unes responsabilitats que, en d'altres contextos, potser no he tingut tan interioritzades. Potser estic més acostumada a tenir compromisos pel que fa a les dates d'entrega, però no compromisos de constància, per exemple, que feien referència més al procés que no pas als resultats finals.

En aquest cas, en haver d'estar pendent gairebé cada dos dies, tal com havia dit en els acords de grup, i en formar part d'un grup virtual de gent que no coneixia, tenia com una inquietud dins meu de potser no saber respondre a aquestes exigències que, d'altra banda, jo mateixa m'havia imposat. És realment difícil buscar un equilibri perquè les aportacions que fa cada membre del grup no siguin desiguals a nivell de volum de feina.


És per això que, en aquest sentit, com ja he dit en algun comentari, crec que ens hem entès força bé com a grup, tenint en compte les diferents disponibilitats de cadascú. També faig una valoració positiva de la meva capacitat de preveure que tindria unes primeres setmanes de novembre una mica complicades. Per sort, me'n vaig adonar a temps, i vaig avisar d'aquest fet al grup, per tal que tothom en fos conscient, vaig intentar avançar molta feina a l'inici, i he pogut estar una setmana gairebé sense fer feina activament (només tenia temps de llegir els missatges que els companys anaven publicant, i veure com avançaven feina). Agraeixo al grup la seva comprensió, l'avançament de feina que han fet durant aquest temps, ja que han sabut omplir aquest buit que ha suposat la meva absència, i demostrar així la nostra capacitat de complementar-nos i adaptar-nos, així, a les disponibilitats de cadascú.

divendres, 16 de novembre de 2012

Actitud digital cívica


Pel que fa aquest punt del treball en equip em de tenir comte certs criteris com el respecte pels companys. Hi ha hagut certs moments conflictius en que un membre del equip ( el Jamil) no ha participat tant com els altres. Tots el membres s’han escarrassat per dur a terme el treball. Després de les queixes continuades, aquest membre s’ha adonat que havia d’actuar i a fet l’esforç per integrar-se. Es per aquest motiu que el Jamil s’ha involucrat més en l’equip.

El respecte és un dels punts importants del treball . Els alumnes han desenvolupat un respecte els uns amb els altres i al cap i la fi han hagut d’entendre’s per formar un equip amb opinions semblants però unides en una mateixa idea. Hi han hagut relacions humanes que han propiciat una coneixença i confiança que han estat necessàries per poder consolidar unes idees, opinions i decisions importants per format l’equip i la finalització del treball .

La flexibilitat(temps) també ha sigut un factor a tenir en compte ja que tothom ha tingut un dilema seriós per poder confrontar el treball en equip. El temps que dedica cada membre de l’equip ha de ser elaborat individualment ja que ha de poder col·laborar en la realització del treball en qüestió.

Al llarg del treball totes les cerques han estat respectades ja que sempre s’han identificat les autories de les pagines on s’han estret les informacions respectives.

Certament hi pot haver problemes personals per part d’algun membre de l’equip. Es per aquest motiu que la comunicació ha de ser fluïda amb missatges i opinions per ajudar i socórrer el membre de l’equip. Tot es reflecteix amb una culminació satisfactòria del treball amb qüestió. Seguidament, el diàleg és un punt a tenir en compte al llarg del treball interactiu.

Cada membre de l’equip ha de tenir clares les seves competències. Es a dir, dividir les tasques respectives entre cada alumne, indicant exactament quin rol té cada membre de l’equip de treball en qüestió.

Com a conclusió, aquest treball s’ha regit pel respecte, exposant dubtes i opinions amb ordre i educació amb respostes protagonitzades per un civisme exemplar i dignes d’una paciència i resolució molt professional.

D’igual manera, l’ordre amb el qual el grup de treball ha actuat l’ha permès d’interactuar de forma eficient i eficaç segons tots els reptes que se’ls ha imposat. Pel que fa la seguretat, l’equip de treball ha tingut un cert compromís en mantenir una privadesa constant de tot el treball realitzat. Tota informació requerida era degudament verificada i investigada per tal de tenir una autoria fidel i sense cap tipus de font desconeguda.
dijous, 15 de novembre de 2012

Planificació i gestió del projecte

PLANIFICACIÓ

Per fer  la planificació del projecte, el grup Roland ens hem basat en les diferents fases del material El projecte digital en equip. La Planificació ha estat un aspecte clau per distribuir de forma ordenada les quatre fases: inici, estructuració, desenvolupament i tancament i difusió; a banda de les tasques detallades a realitzar dins de cada fase.dimecres, 14 de novembre de 2012

Objectius i criteris de cerca


OBJECTIUS I CRITERIS DE CERCA:


Aquest treball ha consistit en fer un estudi sobre com influenciaven les fronteres político-geogràfiques en l’evolució de les literatures a Europa i focalitzant-lo, especialment, en el cas de Romania i Moldàvia. Concretament, preguntant-nos si els escriptors de la Moldàvia independent han de ser classificats com a integrants d’una literatura moldava o una literatura romanesa (o russa, en cas que escriguin en rus).

Anant a l’opinió de periodistes i entesos en l’àrea, hem volgut fer un estudi de qui considera que es tracta de la mateixa literatura i qui no ho veu així, per bé que, a mesura que ens hem endinsat en el tema, ens hem adonat que les raons que expliquen els elements coincidents i divergents entre les cultures romanesa i moldava parteixen, en bona mesura, de raons polítiques i històriques.

Amb la intenció de documentar-nos i contextualitzar aquesta realitat, hem centrat els nostres esforços a fer un estudi i explicació succinta sobre la història de Moldàvia, la llengua que s’hi parla i, com s’explicava anteriorment, dels corrents unificadors o disgregadors que han existit en relació a aquestes cultures i les seves literatures. També com haurà influït l’ús dels diferents alfabets en aquest procés.

Alhora, hem volgut informar-nos de la situació de les llengües minoritàries, donat que és un tema que afecta a diverses llengües dins d'Europa, entre d'altres la nostra, i també el cas d'estudi escollit, el moldau dins a Romania. Gràcies a la gran quantitat d'assajos dedicats a aquests temes ens hem centrat en aquells que focalitzaven més en la problemàtica del moldau. 

Els principals criteris de credibilitat i selecció que hem tingut en compte han estat:

- L’autoria:  especialment si es presenten acreditacions de caràcter professional i elements de contacte.

- La filiació i autoritat: considerant el grau d’autoritat que aporten les referències a l’organisme, institució o empresa a la qual pertany l’autor i el suport econòmic de la publicació i els seus elements de contacte.

- L’actualització: que evidencia un nivell general de rigor si, a més a més, especifica les dates amb què són introduïts els continguts.

- Crèdits i procedència: citant explícitament l’origen de la informació, cosa que permet acudir a la font original.

- Presentació: que si bé no en determinen per si sols la credibilitat sí que són un indicador de fiabilitat.

- Propòsit: si bé fent explícit el propòsit tampoc se n’assegura la credibilitat, aporta a l’usuari elements de claredat i confiança.

- Objectivitat: amb una distinció clara de la informació i la publicitat.

dimarts, 13 de novembre de 2012

Comunicació a la xarxa

Jo penso que hi ha hagut moments en què hem avançat més ràpid i d'altres que ens hem alentit una mica. Jo personalment m'he trobat que en algun moment m'he fet una mica de garbuix dins "del bosc" d'alguna part del projecte i m'hi he encantat excessivament.

Penso que en general ens hem entès bastant bé. Però que també ens ha passat que com que cada u de nosaltres en algun moment hem estat bastant ocupats, malgrat tenir la voluntat de seguir endavant, ens han anat corrent els dies.

Miquel.

dilluns, 12 de novembre de 2012

dimecres, 7 de novembre de 2012

Molta feina! (2)

L'anterior missatge de "Molta feina!" l'hauria d'haver inclòs amb l'etiqueta d'Autoavaluació grup. Ara ho estava intentant d'arreglar però no ho sé fer. Aquest comentari sí que porta l'etiqueta d'Autoavaluació grup :-)

Miquel.

dimarts, 6 de novembre de 2012

Molta feina!

Molta feina!


Ostres, la veritat és que costa una mica organitzar-se perquè realment hi ha bastant feina. Jo em vaig encarregar d'obrir el blog (i em va anar molt bé la posterior empenta de la Mireia). Però com que vaig estar centrat amb el blog i aquest cap de setmana he estat molt enfeinat per entregar la PAC2 d'una altra assignatura, la veritat és que després de dos o tres dies tornar a aterrar costa.

Però avui estic plenament dedicat a les cerques i ara mateix en els objectius.

Vinga Roland!

dilluns, 5 de novembre de 2012

Materials emprats a la PAC2

Al llarg d'aquesta pac hem fet servir els recursos següents:Materials proporcionats per la UOC

1. Per a l’elaboració del projecte el material: "El projecte digital en equip".

2. Per al treball cooperatiu en entorns virtuals: El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic i @ctitud Digit@l

3. Per l’elaboració i presentació de la informació digital: La Wiki com a suport al treball col·laboratiu.

4. Per a l'elaboració del diari de treball: L’expressió social a la xarxa global: El web 2.0.

5. Per a realitzar les cerques: Procés de cerca i localització d’informació per Internet.


Materials externs

1.      Zotero (hem après a crear un grup propi i a compartir cerques)

2.      Blogspot (hem après a crear-lo, crear entrades i comentaris, posar etiquetes...)

3.      Wiki (la seva creació i realització)

dissabte, 3 de novembre de 2012

Darrers dies

Aquests últims dies el grup Roland hem treballat de valent. Ens hem dedicat a crear i debatre sobre el blog, a definir millor el tema del treball, a realitzar una planificació (que està en procés de millora) per al grup i estem concretant una temporització.
Endavant amb la feina!

divendres, 2 de novembre de 2012

Hola,


avui he après com firmar individualment com a Miquel, no com a Roland Uoc :-)

Això d'iniciar-me amb el Blog m'ha portat algunes dificultats. Però a poc a poc a mesura d'anar practicant en vas aprenent.

Miquel.