dimarts, 30 d’octubre de 2012

Treball en equip

Comencem el blog amb embranzida: anem ben encaminats. Portem pocs dies de feina, i, de seguida, hem aconseguit avançar força. De moment, la constància és un valor que sembla que caracteritza el grup Roland. Esperem que segueixi així en el futur!

dilluns, 29 d’octubre de 2012

Acords inicials


En primer lloc, hi haurà un coordinador que serà diferent per a cada PAC, que serà de tipus rotatiu. D’aquesta manera, tots els membres de l’equip hauran passat per aquesta responsabilitat, amb tot l’aprenentatge que això suposa. A més, el fet que cadascun de nosaltres només tingui aquest càrrec una vegada, garantirà la distribució equitativa de la feina.

En segon lloc, hem pensat que també necessitàvem una persona responsable de l’àrea de fitxers per a cada PAC, i ho hem distribuït d'aquesta manera:

 PAC1: Mireia Chavarria Casals        Resp. àrea fitxers: Miquel Soler Ramon              
 PAC2: Anna Berruezo Tenas           Resp. àrea fitxers: Jamil Azzouz Boudadi          
 PAC3: Miquel Soler Ramon             Resp. àrea fitxers: Mireia Chavarria Casals      
 PAC4: Jamil Azzouz Boudadi          Resp. àrea fitxers: Anna Berruezo Tenas          


Organització de l’àrea de fitxers:
Crearem, per a cada PAC, una carpeta a l’àrea de fitxers. I, dins de cada carpeta, hi anirem penjant subcarpetes que corresponguin a cadascun dels apartats respectius a cada treball. Com que anirem renovant les versions dels arxius per entregar, utilitzarem la nomenclatura recomanada, és a dir: nom de l arxiu_vXI.ext, essent v la versió, X el número de la versió, l la persona que l’ha realitzat, i ext l’extensió utilitzada.

Presa de decisions
En principi, concebem l’equip com un grup plenament democràtic en què tots els membres poden fer propostes i posicionar-se en relació a aquestes o les dutes a terme per altres membres. El debat a l’espai virtual del qual disposem ens servirà per desglossar cadascuna de les propostes, i anar-hi afegint o discutint les idees que contenen. No obstant això, per agilitzar el procés, volem posar un límit temporal perquè els membres de l’equip puguin dir-hi la seva a cada presa de decisió. De moment, hem pensat que seria adequat de deixar unes 48 hores. Suposem que, amb l’experiència i les dinàmiques que anirem tenint, veurem si aquest temps s’escau.

Com actuem en cas que algú desaparegui molts dies seguits sense saber-se el motiu o no s’impliqui prou en l’activitat o l’abandoni a la meitat
Primerament, hauríem d’insistir una mica a través de l’espai de debat perquè aquesta persona respongués. Si no obtinguéssim resposta, recorreríem a utilitzar el número de telèfon, que, a hores d’ara, tots tenim. Si aquest mitjà tampoc no ens servís, reflexionaríem sobre possibles solucions i, eventualment, contactaríem amb el consultor.


diumenge, 28 d’octubre de 2012

Presentació

Benvinguts al web de Roland!!

El nostre grup està format pels següents membres:

Anna Berruezo Tenas
Jamil Azzouz Boudadi
Mireia Chavarria Casals
Miquel Soler Ramon

Nosaltres hem creat aquest blog perquè volem estudiar alguns criteris i arguments que poden definir una literatura no lligada a la llengua sinó a un espai polític i geogràfic. Concretament hem decidit que ens agradaria analitzar l’evolució de les diferents literatures des del prisma dels canvis polítics i geogràfics a Europa.

Els interrogants que aquesta qüestió ens genera són múltiples, i hi ha molts elements que hi interactuen. Per aclarir aquestes incògnites i provar-les de resoldre, cenyirem el treball a la resposta d’una pregunta
principal: Com influencien les fronteres político-geogràfiques en l’evolució de les literatures a Europa?

Hem observat que hi ha alguns exemples que demostren que les fronteres polítiques han acabat definint el que podríem anomenar fronteres literàries. És el cas de Romania, on hi ha una regió anomenada Moldàvia, però també hi ha un país independent homònim. I és que, abans de la segona guerra mundial, els dos formaven part de Romania. Tanmateix, acabada la guerra, la URSS es va apropiar de la Moldàvia que avui és independent, de manera que, en aquest país, s'hi va seguir parlant romanès, però el van començar a escriure amb l'alfabet ciríl·lic, que és el que s’ensenyava a l’escola. Aquest cas ens exposa una problemàtica que ens sembla paradigmàtica per atacar el tema que ens ocupa: la literatura nascuda al bressol la Moldàvia independent és romanesa, moldava o russa.

dijous, 25 d’octubre de 2012

Sobre el grup


Tot va començar quan, després d'algunes interaccions als debats interns de l'assignatura, l'Anna va demanar-li a la Mireia si volia engegar la formació d'un grup amb ella. Per tal de veure amb qui podríem treballar, i escollir-ho ràpidament, però de manera democràtica, l'Anna va proposar-li a la Mireia que fos ella qui triés algun alumne de l'assignatura amb qui creia que es podrien entendre treballant junts, tenint en compte les aportacions als debats de classe, l'única pista que tenien. La Mireia, després de debatre algun assumpte al fòrum, va pensar que en Jamil seria un bon company per a l'equip. I van repetir el mateix procés amb ell. Ara seria aquest tercer qui proposaria el quart i últim constituent del grup. És així com el Miquel s'hi va incorporar.

dimecres, 24 d’octubre de 2012