dijous, 6 de desembre de 2012

Treball en equip


Pel que fa al treball en equip, primerament hem de tenir clars uns punts importants per el bon funcionament del grup.
  • Les dificultats.
Tot treball en equip precisa d’una organització meticulosa i que es va reforçant a mesura que es van resolent les dificultats. Es a dir, que en certs moment algun membre de l’equip té problemes per seguir la planificació del projecte, fent necessari resoldre amb l’ajuda de tots, els problemes d’assiduïtat que poguessin aparèixer al llarg del temps on s’imposen certes tasques. Per aquest motiu l’equip Roland té un calendari que pot variar, però així i tot, amb una comunicació constant, s’assoleixen els objectius desitjats
  • Aspectes i valors a mantenir o millorar.
Des del començament de la PAC de TIC, l’equip ha mantingut una comunicació transparent. Fet i fet un treball en equip té com a pilar important, la bona comunicació, i l’equip Roland l’ha respectat en tots els aspectes. No negarem que hi han hagut certs problemes, tant individuals com col·lectivament. Per aquest motiu s’han de millorar els acords de funcionament. El treball en equip significa que totes les tasques encara que algunes d’aquestes siguin individuals, s’han d’entregar el dia en que els membres de l’equip ho han acordat. El fet de respectar aquest punt fa que la confiança millori i que tot es desenvolupi ( a vegades amb certs retards) de forma acceptable.
  • Conclusió
El treball en equip requereix que tots el membres tinguin el compromís d'arribar fins al final. Si no s'està segur, si es tenen dubtes o problemes, tots aquests punts s'han d'esclarir al principi ja que en el futur, si no hem estat suficientment transparents, pot fer perillar la PAC i possiblement, en darrera instància fer perillar la culminació del projecte en qüestió.
Tots formem un equip, i els missatges on s'esclareixen els problemes son necessaris (per no dir obligatoris) per que els altres membres actuïn en conseqüència resolen ràpidament la baixa o l'abandó, refent la distribució de les tasques del projecte.
Com ja vaig dir una vegada en un dels debats, la unió fa la força. La força per dur a terme un treball difícil però no impossible, la força per adquirir eines de comunicació amb altres persones. En fi, ser respectuós i gaudir coneixent altres persones amb les quals es poden fer coses que individualment haurien estat impossibles i interminables. 
 
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada