dilluns, 29 d’octubre de 2012

Acords inicials


En primer lloc, hi haurà un coordinador que serà diferent per a cada PAC, que serà de tipus rotatiu. D’aquesta manera, tots els membres de l’equip hauran passat per aquesta responsabilitat, amb tot l’aprenentatge que això suposa. A més, el fet que cadascun de nosaltres només tingui aquest càrrec una vegada, garantirà la distribució equitativa de la feina.

En segon lloc, hem pensat que també necessitàvem una persona responsable de l’àrea de fitxers per a cada PAC, i ho hem distribuït d'aquesta manera:

 PAC1: Mireia Chavarria Casals        Resp. àrea fitxers: Miquel Soler Ramon              
 PAC2: Anna Berruezo Tenas           Resp. àrea fitxers: Jamil Azzouz Boudadi          
 PAC3: Miquel Soler Ramon             Resp. àrea fitxers: Mireia Chavarria Casals      
 PAC4: Jamil Azzouz Boudadi          Resp. àrea fitxers: Anna Berruezo Tenas          


Organització de l’àrea de fitxers:
Crearem, per a cada PAC, una carpeta a l’àrea de fitxers. I, dins de cada carpeta, hi anirem penjant subcarpetes que corresponguin a cadascun dels apartats respectius a cada treball. Com que anirem renovant les versions dels arxius per entregar, utilitzarem la nomenclatura recomanada, és a dir: nom de l arxiu_vXI.ext, essent v la versió, X el número de la versió, l la persona que l’ha realitzat, i ext l’extensió utilitzada.

Presa de decisions
En principi, concebem l’equip com un grup plenament democràtic en què tots els membres poden fer propostes i posicionar-se en relació a aquestes o les dutes a terme per altres membres. El debat a l’espai virtual del qual disposem ens servirà per desglossar cadascuna de les propostes, i anar-hi afegint o discutint les idees que contenen. No obstant això, per agilitzar el procés, volem posar un límit temporal perquè els membres de l’equip puguin dir-hi la seva a cada presa de decisió. De moment, hem pensat que seria adequat de deixar unes 48 hores. Suposem que, amb l’experiència i les dinàmiques que anirem tenint, veurem si aquest temps s’escau.

Com actuem en cas que algú desaparegui molts dies seguits sense saber-se el motiu o no s’impliqui prou en l’activitat o l’abandoni a la meitat
Primerament, hauríem d’insistir una mica a través de l’espai de debat perquè aquesta persona respongués. Si no obtinguéssim resposta, recorreríem a utilitzar el número de telèfon, que, a hores d’ara, tots tenim. Si aquest mitjà tampoc no ens servís, reflexionaríem sobre possibles solucions i, eventualment, contactaríem amb el consultor.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada